Polimerizasyon Kimyasallarıh1
Ürün adıAçıklama Özellikleri ve Yararlarıh3
Disponil® A 1080Etokisle lineer yağ alkolleri karışımıDISPONIL A 1080 noniyonik sürfektanlar karışımının 80% sulu çözeltisidir. Özellikle emülsiyon polimerizasyonu için geliştirilmiştir ve APEO içermez. Tek başına emülsifyan olarak kullanılabileceği gibi, anyonik veya katyonik sürfektanlarla birlikte de kullanılabilir. pdf
Disponil® AFX 3070Modifiye yağ alkolü poliglikoleter Disponil AFX 3070, özellikle emülsiyon polimerizasyonu için geliştirilmiştir. Disponil AFX 3070, tek başına emülsifyan olarak kullanılabileceği gibi, anyonik veya katyonik sürfektanlarla birlikte de kullanılabilir. pdf
Disponil® AFX 5060Modifiye yağ alkolü poliglikoleter Disponil AFX 5060, özellikle emülsiyon polimerizasyonu için geliştirilmiş olan %60'lık çözeltidir. Disponil AFX 5060, tek başına emülsifyan olarak kullanılabileceği gibi, anyonik veya katyonik sürfektanlarla birlikte de kullanılabilir. pdf
Disponil® FES 27 ISSodyum loril eter sulfatDisponil Fes 27 IS, küçük tane boyutlu ve polimer dispersiyonların üretiminde geniş kullanım alanı bulan bir emülgatördür.pdf
Disponil® FES 77Yağ alkolü eter sülfat sodyum tuzu, C12-C14 yağ alkolü bazlıDisponil Fes 77,emülsiyon polimerizasyonunda alkil fenol eter sülfatlara alternatif olarak kullanılabilen anyonik sürfektandır.pdf
Disponil® LDBS 25 Sodium-n-alkil-(C10-C13) benzen sülfonatDisponil® LDBS 25 çok iyi emülsifyan,dispersan, ıslatıcı ve köpürütücü özelliklere sahiptir. Sert su, asidik ve alkali ortamlarda kararlı olup noniyonik emülsifyanlarla birlikte kullanılabilir.pdf
Disponil® OPS 25 Alkilaril poliglikol etersülfat, sodyum tuzuDisponil OPS 25, vinil asetat homo ve kopolimerleri ile stiren akrilat kopolimeri emülsiyonları üretiminde kullanılabilen anyonik emülsifyandır. Kimyasal bileşimi sayesinde Disponil OPS 25 anyonik ve noniyonik emülsifyanların avantajlarını sunabildiği için emülsiyonun kararlılığını arttırıcı etkisi vardır. pdf
Disponil® SUS IC 875Diizooktil sülfosuksinat, sodyum tuzuDisponil SUS IC 875, sulu çözeltilerde ve polimer emülsiyonlarında orta derece köpük oluşturan çok iyi bir ıslatma ajanıdır. Düşük konstantrasyonlu sulu çözeltilerde bile güçlü bir yüzey gerilimi düşürme özelliği sayesinde ideal bir yüzeyaktif ajanıdır. Emülsiyon polimerizasyonunda Disponil SUS IC 875, tüm monomerler ile birlikte kullanılabilir.pdf
Disponil® SLS 101Polimerizasyon için anyonik emülgatör, Sodyum loril sülfat C12-16Disponil SLS 101 IS iyi bir emülsiye, temizleme, yıkama ve köpük özelliği gösteren düşük tuz içerikli bir sodyum loril sulfattır. PVC, stiren kopolimer ve graft kopolimerleri (ie SB-,SAN-,ASA-,ABS gibi), EVA kopolimerleri, poliakrilonitril ve polikloropren üretiminde anyonik emülgatör olarak kullanılır.
pdf
Disponil® SDS 15Emülsiyon polimerizasyonu için sodyum dodesil sülfatDisponil SDS 15, E-PVC, Vinil Asetat homo ve kopolimerleri, poliakrilat ve stiren akrilik emülsiyonları gibi bir çok polimer emülsiyonu üretiminde kullanılabilecek anyonik bazik emüslifyandır. Disponil SDS 15, polimerizasyon sürecinde tek başına veya diğer anyonik veya noniyonik sürfektanlarla birlikte kullanılabilir.
pdf
Disponil® ALS ISAmonyum loril sülfatDisponil ALS IS, E-PVC, Vinil Asetat homo ve kopolimerleri, poliakrilat ve stiren akrilik emülsiyonları gibi bir çok polimer emülsiyonu üretiminde kullanılabilecek anyonik bazik emüslifyandır. Suda çözünebilir. Disponil ALS IS, polimerizasyon sürecinde tek başına veya diğer anyonik veya noniyonik sürfektanlarla birlikte kullanılabilir.
pdf
Disponil® NRG 301Yağ alkolü etoksilesi bazlı sulu çözeltiDisponil NRG 301, standart yağ alkolü etoksilelerine göre çok daha gelişmiş proses özelliklerine sahip bir noniyonik sürfektandır. Emülsiyon polimerizasyonunda, özellikle de akrilik homo ve kopolimerleri, stiren akrilik ve vinil asetat kopolimerleri için tavsiye edilir. Polimer emülsiyonlarının donma-çözülme, zedelenme ve elektrolit stabilitesini arttırmada çok etkindir.pdf
Emulan® OP 25Alkilfenol etoksilesiAkrilik esterleri, stiren ve vinil kampaundlarını, ester vaksları ve yağ asitlerini emülsifiye etmede kullanılır. Polimer dispersiyonlarında tek başına ya da anyonik emülsiyana kombinasyonları ile kullanılabilir. pdf
Emulan® OGYağ alkolü etoksilesiEmülsiyon ve disperisyonların stabilitesini etkileyebilecek fiziksel ve kimyasal etkileri engellemek için kullanılabilir. Yağ asitleri, vakslar ve birçok organik çözeltileri emülsifiye etmede kullanılır.pdf
Emulan® AFYağ alkolü etoksilesiParafin vaks, parafin yağları, mineral yağlar ve silikon yağlarını emülsifiye etmede kullanılır. Diğer emülsifyanlarla birlikte kullanılarak yağları, katı yağları, ester vaks, balmumu, klorine hidrokarbon ve aromatik bileşkileri emülsifiye edebilir. Kremleşmeye karşı dayanımı yüksektir.pdf