PLASTİFİYANLAR h1
TOTM Yüksek sıcaklıktaki ortamlar için migrasyon yapmayan trimelitat bazlı plastifiyan.pdf
TML 8-10 Yüksek sıcaklıktaki ortamlar için migrasyon yapmayan 8-10 alkollü trimelitat bazlı plastifiyan.pdf
DOS Düşük sıcaklıktaki ortamlar için migrasyon yapmayan esnek plastifiyan.pdf
DIDS Düşük sıcaklıktaki ortamlar için migrasyon yapmayan esnek plastifiyan.pdf
Polimerik PlastifiyanlarYağ ve asit dayanımı yüksek gıda temasa uygun performans plastifiyan.pdf
DIDADüşük sıcaklıktaki ortamlar için migrasyon yapmayan esnek plastifiyan.pdf
ATBC Gıda temasına uygun sitrat bazlı plastifiyan pdf
KlorparafinPVC ve Kauçuk için yardımcı plastifiyan pdf
ALEV GECİKTİRİCİLERh2
Antimon Trioksit PVC , PP , PA için alev geciktirici sinerjistpdf
Dekabrom difeniletan ( DBDPE)PVC , PP , PA için brom bileşikli alev geciktiricipdf
Amonyum PolifosfatMühendislik plastiklerine uygun halojensiz yanmaz katkı pdf
Melamin SiyanüratMühendislik plastiklerine uygun halojensiz yanmaz katkı pdf
Magnezyum HidroksitHFFR ve PVC için halojensiz yanmaz dolgu.pdf
Çinko BoratMühendislik plastiklerine uygun halojensiz yanmaz katkı ve duman bastırıcıpdf
Alumiyum HidroksitHFFR ve PVC için halojensiz yanmaz dolgu.pdf
Fosfat esteri yanmaz plastifiyanPVC ve PU için alev geciktiriic plastifiyanpdf
LUBRİKANTLARh2
İç- Dış KaydırıcılarPVC için iç-dış kaydırıcılarpdf
Çinko Stearat Masterbatch için kaydırıcıpdf
Magnezyum StearatPlastikler için yüksek perfromans kaydırıcı pdf
Kalsiyum stearatMasterbatch için kaydırıcıpdf
STABİLİZANLAR h2
%19 Metil Merkaptid Kalay PVC için yüksek performanslı stabilizan, özellikle şeffaf PVC ürünlerinde etkindir.pdf
WAXLAR h2
Pe VaxPolimerler için kaydırıcı ve dispersiyon ajanı pdf
Okside Pe waxPolimerler için kaydırıcı ve dispersiyon ajanı pdf
Etilen bistearamid waxMühendislik plastikleri için kalıp ayırıcı ve dispersiyon ajanıpdf
DOLGULARh2
Talk Kablo ve Mühendislik plastifikleri için dolgu pdf
Kalsine kaolenPlastik için düşük ısı geçirgenlik sağlayan dolgupdf